Agahdarî – ji bo hemû rewşenbîr, nivîskar û afrêneran

Birêzan
hemû rewşenbîr û nivîskar û afrênerên hêja
hûn dikarin berhemên xwe ji malpera rojava.net re bişînin.
emê bi dilxweşî berhemên we li ser rûpelên malperê biweşînin.
E.mail: rojava@ar.rojava.net
di gel rêz û silavan
komîteya ragihandinê ya HRRK`ê

إغلاق